Rejestracja

flaga_1000_obr
Oświadczenie Obserwatora Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze: link.
1. Prosimy pobrać dokument (link wyżej) i wydrukować go.
2. Dokument należy wypełnić w Kancelarii Notarialnej i poświadczyć notarialnie podpis pod Oświadczeniem.
3. Poświadczone Oświadczenie przesłać tradycyjną pocztą na adres:
Administrator Monarchy Christian Intermarium
ul. Jagodna 3 Jagodne
12-200 Pisz
lub zrobić skan i wysłać na adres e-mail: office@gov.ist.